امتیاز
5 / 4.5
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
50,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اسلام پس از ظهور بسیار سریع جهانی شد و جایگاهی مهم در جامعۀ بشری به دست آورد. اسلام بخشی از هویت دینی و ملی ایرانیان است و شناخت درست آن برای هر ایرانی مسلمان ضروری است. بر این اساس، نوشتۀ حاضر به قصد ارائۀ شناختی تحلیلی از دور های بسیار مهم از تاریخ اسلام؛ یعنی، از بعثت تا حادثۀ کربلا (در سال 61 هجری) فراهم شده است. رویدادهای این دوره از تاریخ اسلام هر یک به خودی خود بخشی مهم از آرمان ها و عقاید مسلمانان و حیات دینی آنان را تشکیل می دهند. بسیاری از این حوادث باوجود گذشت قرن ها از پیدایش و تکوین همچنان در زندگی مسلمانان حضوری فعال دارند. این حضور به گونه ای است که می توان ادعا کرد درک فرهنگ اسلامی و جایگاه کنونی مسلمانان در جوامع اسلامی با درک آن حوادث و تحولات مربوط است. ماجرای پیدایش اسلام و گسترش آن و تحلیل تحولات صدر اسلام از اهداف این اثر است.
این کتاب براساس سرفص لهای درس عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسلام و در شش فصل در موضوع های زیر تنظیم شده است:
فصل اول به مباحث کلی تاریخ نگاری و تعریف و نقد منابع اختصاص دارد. در این قسمت تعریف تاریخ، علوم مرتبط با تاریخ، نگاه قرآن و نهج البلاغه به تاریخ و معرفی منابع مهم آمده است.
صفحات کتاب :
288
کنگره :
‫‬‭BP14‭‫‬‭/چ8ت2 1391
دیویی :
‫‬‭297/912‬
کتابشناسی ملی :
2890209
شابک :
978-600-286-002-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه تاریخ تحلیلی صدر اسلام