کتاب آشنایی با قرآن (جلد دوازدهم) (چاپی و pdf)

تفسیر سوره های عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 4,000
خرید چاپی
65,000
14%
ت 55,900
نظر شما چیست؟
مجموعه 14 جلدی آشنایی با قرآن سلسله مباحث تفسیری استاد شهید مطهری در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است که عمدتاً در بین سال های 1350 تا 1357 شمسی انجام شده است.

جلد اول این مجموعه مقدمه و پیش درآمدی بر این سلسله مباحث محسوب می شود که در آن به مسائلی همچون زبان قرآن، مخاطبهای قرآن، عقل از دیدگاه قرآن و... پرداخته شده است. در مجلدات بعدی تفسیر آیاتی از برخی سور قرآن از جمله حمد، بقره، انفال، توبه، نور و تقریباً جزء سی ام قرآن انجام شده است.

ویژگی ممتاز این مباحث، توجه به مسائل و موضوعات فکری و اجتماعی روز در حین تفسیر آیات قرآنی است که موجب تازگی و زنده بودن این مباحث گردیده است. ویژگی دیگر بیان روشن و روان آن است.
صفحات کتاب :
227
کنگره :
BP65/2‏‫‭‭/م‌6آ5 1367
دیویی :
297/188‬
کتابشناسی ملی :
م‌68-3898
شابک :
964-5600-32-4
سال نشر :
1367

کتاب های مشابه آشنایی با قرآن (جلد دوازدهم)