خرید کتاب اندیشه در بحران (دفتر سوم)

فردریش فون هایک و ریچارد رورتی در نگاهی کوتاه

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (EPUB)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,950
خرید چاپی
40,000
15%
ت 34,000
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب اندیشه در بحران (دفتر سوم)

کتاب اندیشه در بحران (دفتر سوم) به بررسی اندیشه های فردریش فون هایک، ریچارد رورتی می پردازد. فردریش فون هایک ایدئولوگی است که نظام فکری منسجمی دارد. اندیشه هایک حالت سیستمی دارد و از مجموعه ای از تئوری ها در قلمروهای فلسفه و معرفت شناسی، فلسفه حقوق، اقتصاد، سیاست، روان شناسی، اخلاق تشکیل شده است.

ریچارد رورتی در فلسفه معاصر آمریکایی اعتبار و شهرت زیادی دارد. آنچه سبب شهرت رورتی شده است دفاع او از لیبرال سرمایه داری آمریکایی (البته در الگوی ایدئولوژیک لیبرال سوسیال دموکراتیک آن) است. در اندیشه رورتی، مایه هایی از آرای پست مدرنیستی نیز دیده می شود.

گزیده کتاب اندیشه در بحران (دفتر سوم)

مناسبات اقتصادی‌ـ اجتماعی‌ای که سرمایه‌داری مدرن نامیده می‌شود در رنسانس و با رنسانس در قرن چهاردهم پدیدار شد. سرمایه‌داری مدرن نوعاً و ماهیتاً با مناسبات مبتنی بر تجارت و بازار و صناعت‌های دستی و پیشه‌وری‌های ماقبل مدرن در غرب و مناسبات اقتصادی‌ـ اجتماعی تجاری و پیشه‌وری و صناعات سنتی جوامع مشرق‌زمین تفاوت دارد. انباشت و حرکت سودجویانه سرمایه مدرن و مدارها و سامانه‌هایی که ذیل خود ایجاد می‌کند ماهیتاً با ثروت‌اندوزی‌ها و زر و سیم انباشتن‌های افسانه‌ای شاهان هند و چین و گنج‌های پنهانی نهفته در دل خاک آن‌ها تفاوت دارد.

اساساً سرمایه محصول مدرنیته و صورتی از صور ظهورات اقتصادی‌ـ اجتماعی اومانیسم است. در جوامع شرقی و در جماعت‌های غربی قرون وسطایی و در پولیس‌های یونانی و جمهوری و امپراتوری روم، ثروت (آن هم در مقیاس بزرگ و در اقسام و گونه‌های رنگارنگ) وجود داشته است، اما سرمایه فقط در عالم غرب مدرن و در ذیل اومانیسم پدیدار شده است و سرمایه و ثروت (در معنایی که در عوالم مختلف ماقبل مدرن شاهد ظهور آن بوده‌ایم) باهم تفاوت ماهوی و ذاتی دارند.

صفحات کتاب :
132
کنگره :
‫‬‮‭Q141‏‫‭‏‫‭/ز4‮الف‬8 1398
دیویی :
509/22‬‬
کتابشناسی ملی :
5495011
شابک :
978-600-03-2852-8
سال نشر :
1398

کتاب های مشابه اندیشه در بحران (دفتر سوم)

با موفقیت اضافه شد
0