امتیاز
5 / 5.0
دریافت الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
همه ماهها از آن خداوندند؛ اما فقط یک ماه را شهرالله خوانده اند. همه ی شب ها از آن خداوندند اما فقط یک شب را شب قدر دانسته اند. وآن شب عزیز در همین ماه است.
رمضان ماه ضیافت است، ضیافتی که میزبانش خالق هستی است و مهربانترین مهربانان.ماهی که همه در آن دعوت شده اند، نه مانند حج است که تنها بر مستطیعان واجب باشد. نه خمس و زکات است که برمیزان خاصی از اضافه سود و مانده ی درآمد و محصولات اختصاص یابد و نه حتی چون نماز است که در تمامی ایام و حالات، تکلیف آن بر مسلمانان وظیفه باشد.
کتابشناسی ملی :
2828706
شابک :
978-964-2951-536
سال نشر :
1394
صفحات کتاب :
422
کنگره :
‫DSR1692‭‬ ‭/ر8‫‭آ4 1394
دیویی :
‫‭955/0844

کتاب های مشابه آداب روزه داری احوال روزه داران