کتاب از دولت اصلاحی تا دولت اسلامی pdf

تحلیلی برآسیب شناسی علل گذار از دولت خاتمی به دولت احمدی نژاد

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 1,500

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
اکنون که دوران انتقال قدرت و جابجایی در مدیریت ها به اتمام رسیده، همچنان چند پرسش اساسی ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است: چرا اصلاح طلبان که با آرای عظیم مردمی هشت سال دو قوه مجریه و مقننه را در اختیار داشتنند، موفق نشدند از این فرصت طلایی برای رسیدن به اهداف خود و نهادینه کردن اصلاحات، جامعه مدنی و تثبیت حاکمیت قانون استفاده کنند؟ چه دلایلی باعث شد یک گروه نوظهور و فاقد پیشینه سیاسی کافی اداره عرصه های حکومتی را به دست بگیرد؟ آیا انتظار تغییر در ساختار قدرت یک انتظار واقعی بود که اصلاح طلبان با روش های اعتراض آن را دنبال کنند؟ و...
صفحات کتاب :
150
کنگره :
‫‬‭DSR1716‫‭/‮الف‬2‮الف‬4 1385
دیویی :
955/0844
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-16806
شابک :
964-313-664-7
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه از دولت اصلاحی تا دولت اسلامی